Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Naše mužstva - Mladší žáci - pro rodiče

 

Pravidelné tréninky oddílu žáků se konají vždy každé pondělí a středu od 16:30 na hřišti v Údlicích. Na případné změny nebo mimořádné tréninky budou děti upozorněny na tréninku a rodiče formou SMS na kontaktní telefon (případně e-mail), který předali trenérům (viz výše kontakty s rodiči navzájem, formulář).

Na základě usnesení vedení oddílu jsou pro žáky stanoveny účastnické poplatky.

Za pololetí je účastnický poplatek stanoven ve výši 400,-Kč za dítě.

Slevy z tohoto poplatku se poskytují v případě aktivní účasti rodičů na přepravě dětí na zápasy. Aktivní účastí se rozumí, že rodič vozí nejen své dítě, ale i děti ostatní. Sleva se stanoví na základě ujetých km. Další slevy jsou možné na základě rozhodnutí oddílu, za tímto účelem je nutné kontaktovat trenéry, kteří zajistí předložení požadavku ke schválení. Jedná se například o účast sourozenců nebo sociální důvody.

Informace, vybavení dítěte na fotbal ke stažení zde...

V souladu s pravidly Soutěžního řádu fotbalu, kde se mimo jiné hovoří:
1) Každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce nebo prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o zdravotní způsobilosti dítěte. Potvrzení je platné jeden rok. Za dodržování této povinnosti odpovídají plně kluby, které mohou mít potvrzení o lékařské prohlídce pro hráče i hromadně.
2) Kontrolu potvrzení o lékařské prohlídce jsou oprávněny provádět řídící orgány soutěže.

Formulář, zdravotní způsobilost ke stažení zde...